Sammutus

Kaappi- tai käytäväkohtainen sammutusjärjestelmä on tärkeä osa palvelinten turvallisuutta. Toimitamme sammutusjärjestelmän osana konesaliratkaisun kokonaistoimitusta.

Sammutusjärjestelmä voi valvoa jkoko salia tai vain laitekaappeja. Järjestelmän valinta riippuu siitä, ovatko laitekaapit kuun-/kylväkäytävänä vai suljetun ilmankierron Closed-Loop järjestelmänä.

Clsoed-Loop kaapistossa käytämme LES-Rack sammuttimia, jotka valvovat ilmaa kaapistossa ja tarpeen tullet sammuttavat palon alun kaapiston sisällä turvallisella Novek - tyyppisellä kaasulla. 

Koko salin valvonnan ja palonsammutuksen totetutamme yhdessä kotimaisten asennuskumppanieme kanssa.