Konesalipalvelut

Luotettavat ja toimivat konesalipalvelut ammattitaitoisella toteutuksella. Suunnittelemme konesalipalvelut aina asiakkaan tarpeiden ja toiveiden mukaisiksi. Haluatko kuulla, miten tarjoamamme ratkaisut voivat hyödyttää teitä?

Ota yhteyttä!

Konesalipalvelut yhä tärkeämmässä roolissa yritysten toiminnassa


Konesalipalvelut ovat muuttuneet yhä tarkeämmäksi osaksi yritysten toimintaa tukevista peruslähtökohdista. Tänä päivänä yritys voi ulkoistaa konesalinsa ja keskittyä täysillä omaan ydinliiketoimintaansa eli siihen, minkä ympärille yrityksen ansaintalogiikka ja koko olemassaolon tarkoitus perustuu. Yrityksen ei tarvitse huolehtia itse toiminnanohjausjärjestelmän toiminnasta eikä viestintäsovelluksista, kuten sähköpostijärjestelmistä, sillä konesalipalvelut tarjoava toimija voi vastata näistä. Tällöin yrityksen tietohallinto voi olla rakenteeltaan kevyt ja toimia ohjaavassa roolissa.

Konesalipalvelut voidaan jaotella palvelusisällön perusteella esimerkiksi hosting-tyyliseksi palveluhotellitoiminnaksi, jolloin asiakkaalla on mahdollisuus operoida ja hoitaa tietoteknisiä palveluita itse tai kolmannen osapuolen toimesta. Ratkaisuja tuottavat yritykset haluavat kuitenkin yhä enemmän tarjota puhtaan konesalitilan tarjoamisen sijaan enemmän lisäarvoa tuovia palveluita, ja ottaa kokonaisvastuuta asiakkaiden järjestelmistä. 

Ota yhteyttä ja kysy lisätietoja!

Monipuoliset konesalipalvelut

Salipalveluiden kriittisyys on yksi keskeinen tekijä, joka vaikuttaa konesalin sähkönjakeluun, jäähdytykseen ja järjestelmien kahdentamiseen. Yhteiskunnallisesti merkittävien toimijoiden, kuten valtion eri toimielimien tai vaikkapa pankkien järjestelmät, ovat poikkeuksetta niin kriittisiä, että pienikin vikatilanne voi aiheuttaa laajamittaisia vaikutuksia. Yksinkertaisimmillaan rahan nostaminen pankkiautomaatilta ei onnistu, jos konesalit ovat häiriötilassa. Tämän takia on tärkeää, että palveluiden tarjoaja pystyy luotettavasti toteuttamaan toimintavarman ratkaisun. Tilatessasi konesalikokonaisuuden meiltä, voit olla varma, että saat kokonaisvalmaisesti toimivan ratkaisun! Ota yhteyttä niin suunnitellaan konesalipalvelut juuri teille.

Vastaavasti päivittäistavarakaupan järjestelmiin kohdistuva häiriötilanne voi johtaa kassajärjestelmien toimimattomuuteen. Pahimmillaan yhteiskunnassa tapahtuva viestintä pysähtyy, tuotantotalouden parissa toimivan yrityksen tuotantolinja pysähtyy ja heijastusvaikutusten seurauksena yhteiskunta voi ajautua helposti pienimuotoiseen kaaostilaan.


Kestävät ratkaisut tulevat halvemmiksi


Konesalit on rakennettava luotettavien ja toimivien ratkaisujen päälle. Valitettavan usein pitkälle viety investointikustannusten minimointi johtaa lopulta käyttökustannusten osalta negatiiviseen lopputulokseen. Epäpuhtaista materiaaleista valmistettujen tai laadun osalta tarkastamattomien komponenttien käyttäminen voi tuoda investointihetkellä säästön, joka katoaa moninkertaisena aiheutetun vakavan häiriön seurauksena konesalissa ilmenevän vikatilanteen myötä.


Sähkönjakelun varmistaminen on tärkeä osa konesalin toimintaa


Kriittisin osa-alue konesalissa on sähkönjakelu ja sen varmentaminen. Ilman varmennettua sähkönjakelua salipalveluiden tarjoaja ei voi taata korkeaa käytettävyyttä. Yleisesti ottaen Suomessa valtakunnanverkko tarjoaa melko vakaan sähkönjakelun, mutta käytännössä konesalipalveluita tarjoavan yrityksen tulee huomioida lyhyetkin räpsyt tai sähköpiikit. Siksi UPS-järjestelmät ja varavoimadieselit ovat perusedellytys varmennetulle sähkönjakelulle. Vastaavasti laadukkaan konesalin sisällä tapahtuva sähkönjakelu on rakennettava käyttövarmoilla tuotteilla aina laiteräkkiin asti.

Myös jäähdytys on oleellinen osa konesalipalveluita


Myös jäähdytys on konesalipalvelun osalta täysin keskeinen elementti. Ei ole ollenkaan poikkeavaa, että palvelinkaappi tuottaa jopa 15 kW lämpökuorman. Tällöin lämpötilojen nousu on hyvin nopeaa jäähdytyslaiterikkojen aikana, jolloin palvelinrikkojen tai palvelukatkojen kohtaamiselta ei voida välttyä. Laadukkaiden jäähdytinlaitteiden sekä järjestelmän redundanttisuusajattelun avulla vahinkotilanteet voidaan välttää.

Ota yhteyttä meihin niin kerromme, miten tarjoamamme konesalipalvelut voivat hyödyttää yritystäsi.