Konesalipalvelut

Konesalipalvelut ovat muuttuneet yhä tarkeämmäksi osaksi yritysten toimintaa tukevista peruslähtökohdista. Tänä päivänä yritys voi ulkoistaa konesalipalvelunsa ja keskittyä omaan ydinliiketoimintaansa eli siihen, minkä ympärille yrityksen ansaintalogiikka ja koko olemassaolon tarkoitus perustuu. Yrityksen ei tarvitse huolehtia itse toiminnanohjausjärjestelmän toiminnasta eikä viestintäsovelluksista, kuten sähköpostijärjestelmistä, sillä konesalipalveluita tarjoava toimija voi vastata näistä. Tällöin yrityksen tietohallinto voi olla rakenteeltaan kevyt ja toimia ohjaavassa roolissa.

Konesalipalvelut voidaan jaotella palvelusisällön perusteella esimerkiksi hosting-tyyliseksi palveluhotellitoiminnaksi, jolloin asiakkaalla on mahdollisuus operoida ja hoitaa tietoteknisiä palveluita itse tai kolmannen osapuolen toimesta. Konesalipalveluita tuottavat yritykset haluavat kuitenkin yhä enemmän tarjota puhtaan konesalitilan tarjoamisen sijaan enemmän lisäarvoa tuovia palveluita, ja ottaa kokonaisvastuuta asiakkaiden järjestelmistä.

Ota yhteyttä ja kysy lisätietoja!

Monipuoliset konesalipalvelut

Konesalipalveluiden kriittisyys on yksi keskeinen tekijä, joka vaikuttaa konesalin sähkönjakeluun, jäähdytykseen ja järjestelmien kahdentamiseen. Yhteiskunnallisesti merkittävien toimijoiden, kuten valtion eri toimielimien tai vaikkapa pankkien järjestelmät, ovat poikkeuksetta niin kriittisiä, että pienikin vikatilanne konesalipalveluissa voi aiheuttaa laajamittaisia vaikutuksia. Yksinkertaisimmillaan rahan nostaminen pankkiautomaatilta ei onnistu, jos konesalipalvelut ovat häiriötilassa. Tämän takia on tärkeää, että konesalipalveluiden tarjoaja pystyy luotettavasti toteuttamaan toimintavarman ratkaisun.

Vastaavasti päivittäistavarakaupan järjestelmiin kohdistuva häiriötilanne voi johtaa kassajärjestelmien toimimattomuuteen. Pahimmillaan yhteiskunnassa tapahtuva viestintä pysähtyy, tuotantotalouden parissa toimivan yrityksen tuotantolinja pysähtyy ja heijastusvaikutusten seurauksena yhteiskunta voi ajautua helposti pienimuotoiseen kaaostilaan.


Kestävät konesalipalveluratkaisut tulevat lopulta halvemmiksi


Konesalipalvelut on rakennettava luotettavien ja toimivien ratkaisujen päälle. Valitettavan usein pitkälle viety investointikustannusten minimointi johtaa lopulta käyttökustannusten osalta negatiiviseen lopputulokseen. Epäpuhtaista materiaaleista valmistettujen tai laadun osalta tarkastamattomien komponenttien käyttäminen voi tuoda investointihetkellä säästön, joka katoaa moninkertaisena aiheutetun vakavan häiriön seurauksena konesalipalveluissa ilmenevän vikatilanteen myötä.


Sähkönjakelun varmistaminen on tärkeä osa konesalin toimintaa


Kriittisen osa-alue konesalipalveluissa on sähkönjakelu ja sen varmentaminen. Ilman varmennettua sähkönjakelua konesalipalveluiden tarjoaja ei voi taata korkeaa käytettävyyttä. Yleisesti ottaen Suomessa valtakunnanverkko tarjoaa melko vakaan sähkönjakelun, mutta käytännössä konesalipalveluita tarjoavan yrityksen tulee huomioida lyhyetkin räpsyt tai sähköpiikit. Siksi UPS-järjestelmät ja varavoimadieselit ovat perusedellytys varmennetulle sähkönjakelulle. Vastaavasti laadukkaan konesalin sisällä tapahtuva sähkönjakelu on rakennettava käyttövarmoilla tuotteilla aina laiteräkkiin asti.

Jäähdytys on oleellinen osa konesalipalveluita


Myös jäähdytys on konesalipalveluiden osalta aivan keskeinen elementti. Ei ole ollenkaan tavatonta, että palvelinkaappi tuottaa 15 kW lämpökuorman. Tällöin lämpötilojen nousu on hyvin nopeaa jäähdytyslaiterikkojen aikana, jolloin palvelinrikkojen tai palvelukatkojen kohtaamiselta ei voida välttyä. Laadukkaiden jäähdytinlaitteiden sekä järjestelmän redundanttisuusajattelun avulla vahinkotilanteet voidaan välttää.

Ota yhteyttä niin kerromme, miten tarjoamamme konesalipalvelut voivat hyödyttää yritystäsi.

Lue lisää konesaliratkaisuistamme »